Hizmetlerimiz

Jet Grout

Jet Grout Nedir ? Jet   Grout   tekniği,   tasarım   derinliğine   kadar   delgi ...

Get Details

Zemin İyileştirme

Zemin İyileştirme Teknikleri Zeminler yüzlerce yıldır mühendislik özellikleri iyileştirilerek yapılaşmaya dayanıklı ...

Get Details

Ankraj

Ankraj Nedir ? Ankrajlar,  genel  anlamıyla  yapısal  bir  elemanı  başka  bir ...

Get Details

Shot Crete

Shot Crete Nedir ? Püskürtme  beton  uygulaması;  dik  yamaçların,  temel  kazıların, ...

Get Details

Deep Soil Mixing

Deep Soil Mixing Nedir ? Derin karıştırma sistemi, mekanik delme/kesmenin yapılabildiği ...

Get Details

Fore Kazık

Fore Kazık Nedir? Yerinde   dökme   delme   kazıklar   (fore   kazıklar)   çoğunlukla   gruplar ...

Get Details