Fore Kazık - Özbek Geoteknik

Fore Kazık Nedir?

Yerinde   dökme   delme   kazıklar   (fore   kazıklar)   çoğunlukla   gruplar   halinde   veya   tekil   olarak, yapıların  altında,  üst  yapı  yüklerini  istenilen  dayanıma  sahip  derin  tabakalara  iletmek  üzere  derin temel  elemanları  olarak  uygulanan  betonarme  elemanlardır.  Derin  kazılarda  düşey  iksa  elemanı olarak  da  kullanılmaktadırlar.  Zemin  yapısına,  yapılacak  yapılara  ve  kazı  derinliklerine  bağlı  olarak genellikle Ø50 ile Ø200 cm arası çaplarda imal edilir.