Jet Grout - Özbek Geoteknik

Jet Grout Nedir ?

Jet   Grout   tekniği,   tasarım   derinliğine   kadar   delgi   yapılarak,   yüksek   basınçta   püskürtme   ile zeminin  aşındırılması  ve  çimento  şerbetinin  parçalanan  zemin  ile  yer  değiştirmesi,  karışması  ve zemin  boşluklarına  enjekte  olması  ile  bir  kolon  oluşturulması  esasa  dayanan  zemin  iyileştirme yöntemidir.